Παράδοση του πρώτου slicer TEXTOR στην Ελλάδα

Παράδοση του πρώτου slicer TEXTOR στην Ελλάδα - Sivvas S.A.

Ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της WEBER Gmbh και της θυγατρικής της TEXTOR Gmbh παραδώσαμε στην εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΕ το πρώτο slicer του οίκου TEXTOR Gmbh στην Ελλάδα, τύπου TS700 για κοπή αποκλειστικά BACON. Η απόδοσή του είναι άριστη με πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη.

 

Παράδοση του πρώτου slicer TEXTOR στην Ελλάδα - Sivvas S.A.